sarasitmail@gmail.com

 

เข้าร่วมอบรมโครงการ ” 500+ Student for Engineering Pathway”

เข้าร่วมอบรมโครงการ ” 500+ Student for Engineering Pathway”

โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับ นายเผ่าพัฒน์ แถวโนนงิ้ว นักเรียนชั้น ม.6 ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินผล และได้รับสิทธิ์การเข้าร่วมอบรมโครงการ ” 500+ Student for Engineering Pathway” เพื่อพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสำหรับนักเรียน ม.ปลาย...
ฉีดวัคซีน Pfizer เข็มที่ 2 นักเรียนอายุ 5-11 ปี

ฉีดวัคซีน Pfizer เข็มที่ 2 นักเรียนอายุ 5-11 ปี

วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัยเป็นเจ้าภาพด้านสถานที่จัดฉีดวัคซีน Pfizer เข็มที่ 2 นักเรียนอายุ 5-11...
คณะผู้ใหญ่ให้การต้อนรับอัคราธิการคณะซาเลเซียน

คณะผู้ใหญ่ให้การต้อนรับอัคราธิการคณะซาเลเซียน

วันที่ 15 พฤษภาคม 2565 คณะผู้ใหญ่ให้การต้อนรับอัคราธิการคณะซาเลเซียน Fr. Ángel Fernández ARTIME ผู้สืบตำเหน่งของคุณพ่อบอสโก คนที่ 10...