sarasitmail@gmail.com

 

“ศรีภาษาวาทศิลป์” ครั้งที่ 3

“ศรีภาษาวาทศิลป์” ครั้งที่ 3

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรม “ศรีภาษาวาทศิลป์” ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2565 ขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2565 ณ หอประชุมเจียรวนนท์ โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่สนใจ...
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2565วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ณ...
“ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

“ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

คุณครูธีระ เจริญสุข รองหัวหน้างานปกครองโรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย ในฐานะตัวแทนคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเทศบาลเมืองบ้านโป่ง (ศป.ปส.ทม.บ้านโป่ง) เข้าร่วมรับการอบรมโครงการ “ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565...