sarasitmail@gmail.com

 

SJ Science Camp 2019

SJ Science Camp 2019

โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัยจัดกิจกรรม ค่ายวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม SJ Science Camp ณ ศูนย์รวมตะวัน จังหวัดกาญจนบุรี วันที่ 16-17 สิงหาคม 2562 โดยมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – มัธยมศึกษาปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรม สามารถดูภาพเพิ่มเติมจากศูนย์รวมตะวันได้ที่...
มอบรางวัลนักเรียนที่เข้าแถวเป็นระเบียบ ครั้งที่1 ระดับประถมศึกษา

มอบรางวัลนักเรียนที่เข้าแถวเป็นระเบียบ ครั้งที่1 ระดับประถมศึกษา

วันที่ 15 สิงหาคม 2562 โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย จัดพิธีมอบรางวัลให้กับตัวแทนห้องเรียนที่เข้าแถวเป็นระเบียบ ครั้งที่ 1 (กลางภาคเรียนที่1/2562) ซึ่งการเข้าแถวเป็นระเบียบทำให้ฝึกความตรงต่อเวลา รู้จักหน้าที่ของตนเอง มีความเรียบร้อยสวยงาม...
งานพยาบาล “ฉีดวัคซีน”

งานพยาบาล “ฉีดวัคซีน”

วันที่ 16 สิงหาคม 2562 งานพยาบาลโรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัยร่วมกับโรงพยาบาลบ้านโป่ง ฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก โปลิโอ และวัคซีนป้องกันโรคหัด หัดเยอรมัน ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 6 ณ ห้องพยาบาล...