sarasitmail@gmail.com

 

พิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

พิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัยจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีคณะผู้ใหญ่ คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ศูนย์การศึกษาซาเลเซียน...
จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ

จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ

วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัยจัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในเขตพื้นที่หน้าโรงเรียนและตลอดแนวทางรถไฟ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร...
อบรมเรื่องอุดมคติและธรรมะให้กับลูกเสือ ชั้น ม.2-3

อบรมเรื่องอุดมคติและธรรมะให้กับลูกเสือ ชั้น ม.2-3

วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัยได้จัดกิจกรรมอบรมลูกเสือเกี่ยวกับเรื่อง “อุดมคติ และธรรมะที่เกี่ยวข้องกับลูกเสือ” เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้กับลูกเสือระดับช้น ม.2 และ ม.3 ตามแนวทางคุณลักษณที่พึงประสงค์...
STEM IP

STEM IP

วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัยจัดกิจกรรม STEM+A ให้กับนักเรียนโปรแกรม IP ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-มัธยมศึกษาปีที่...