sarasitmail@gmail.com

 

โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

“เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2567”

ทั้งแผนกนักเรียนไป – กลับ และ ประจำในหอพักในโรงเรียน

ขั้นตอนการรับสมัครนักเรียนใหม่

โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัยเปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

ขั้นตอนการรับสมัครนักเรียนใหม่

1.สมัครออนไลน์   (ยกเว้น ระดับปฐมวัย) วันที่ 6 – 23 พฤศจิกายน 2566

2.ชำระค่าใบสมัคร 200 บาท โอนเข้าบัญชีโรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย

(ธนาคารกสิกร:เลขบัญชี 101-1-13158-8 แจ้งผ่าน Line Official : @sarasit )

  1. ยื่นใบสมัครและเอกสารหลักฐาน (พร้อมสัมภาษณ์ ผู้ปกครองมาพร้อมนักเรียน) ที่ห้องธุรการโรงเรียนสารสิทธิ์ฯ  วันที่ 6  – 23 พฤศจิกายน 2566 เวลา 9.00 – 15.00 น.

     ***หลักฐานการสมัคร 1.รูปถ่าย 2.ใบรับรองความประพฤติ (ปพ.7) 3.สำเนาผลการเรียนจากในสมุดพก (ปพ.6) หรือ ปพ.1

  1. สอบคัดเลือกวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566เวลา 8.30 – 12.00 น. (เริ่มสอบวิชาแรก 8.30น.)  ณ โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย
  2. ประกาศผลสอบคัดเลือกวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566
  3. วันมอบตัวพร้อมชำระค่ามอบตัววันที่ 6 – 8 ธันวาคม 2566เวลา 09.00-15.00 น.

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่แผนกธุรการ

โทร 032-223495 , 097-0498585 หรือ Line official : @sarasit

โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย

เลขที่ 76 ถ.หน้าสถานี ต.บ้านโป่ง  อ.บ้านโป่ง  จ.ราชบุรี  70110
โทรศัพท์ (032) 223492-5
แฟกซ์ (032) 223493

E-mail : sarasitmail@gmail.com

 

Copyright © 2019. All Rights Reserved.