sarasitmail@gmail.com

 

รับรางวัลจากการแข่งขันบาสเกตบอล 3×3 ในรายการสุรชัยคัพ

รับรางวัลจากการแข่งขันบาสเกตบอล 3×3 ในรายการสุรชัยคัพ

โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัยร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันบาสเกตบอล 3×3 ในรายการสุรชัยคัพ ที่จัดขึ้นเพื่อร่วมรำลึกในการจากไปของครูสุรชัย คิ้วทวีวิวัฒน์ จัดโดยชมรมบาสเกตบอลจังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2565ณ...
วจนพิธีกรรมเปิดปีการศึกษา 2565

วจนพิธีกรรมเปิดปีการศึกษา 2565

วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัยจัดวจนพิธีกรรมเปิดปีการศึกษา 2565 โดยบาทหลวงยอห์น ลิสซันดริน อธิการ...
แสดงความยินดีกับนักเรียนในที่สามารถสอบติดนักเรียนเตรียมทหาร

แสดงความยินดีกับนักเรียนในที่สามารถสอบติดนักเรียนเตรียมทหาร

โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัยขอแสดงความยินดีกับนักเรียนในโครงการนักเรียนมุ่งสู่เตรียมทหารที่สามารถสอบติดนักเรียนเตรียมทหารในเหล่าต่างๆ ประจำปีการศึกษา 2565เหล่าทหารเรือ 1 นายเหล่าทหารอากาศ 2 นายเหล่าตำรวจ 12 นายเหล่าทหารบก 7 นายเหล่าทหารอากาศ 2 นายรวมทั้งสิ้น 24...
เข้าร่วมอบรมโครงการ ” 500+ Student for Engineering Pathway”

เข้าร่วมอบรมโครงการ ” 500+ Student for Engineering Pathway”

โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับ นายเผ่าพัฒน์ แถวโนนงิ้ว นักเรียนชั้น ม.6 ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินผล และได้รับสิทธิ์การเข้าร่วมอบรมโครงการ ” 500+ Student for Engineering Pathway” เพื่อพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสำหรับนักเรียน ม.ปลาย...
ฉีดวัคซีน Pfizer เข็มที่ 2 นักเรียนอายุ 5-11 ปี

ฉีดวัคซีน Pfizer เข็มที่ 2 นักเรียนอายุ 5-11 ปี

วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัยเป็นเจ้าภาพด้านสถานที่จัดฉีดวัคซีน Pfizer เข็มที่ 2 นักเรียนอายุ 5-11...