sarasitmail@gmail.com

 

การแสดงละคร วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี 2563

การแสดงละคร วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี 2563

วันที่ 18 สิงหาคม 2563 โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย จัดกิจกรรมการแสดงละครประวัติวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ เนื่องในวันที่ 18 สิงหาคม ของทุกปีเป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติไทย พร้อมเทิดพระเกียรติให้พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว...
มอบรางวัลการประกวดวาดภาพ โครงการศิลปินแห่งศิลปากร ประจำปี 2563

มอบรางวัลการประกวดวาดภาพ โครงการศิลปินแห่งศิลปากร ประจำปี 2563

วันที่ 17 สิงหาคม 2563 โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัยได้มอบรางวัลให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดวาดภาพในห้วข้อเรื่อง สืบสานงานศิลป์แผ่นดินแม่ ณ โรงเรียนสาธิตศิลปากร ในโครงการศิลปินแห่งศิลปากร ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563...
มอบรางวัลการแข่งขันเทนนิส จัดโดย UTR

มอบรางวัลการแข่งขันเทนนิส จัดโดย UTR

วันที่ 17 สิงหาคม 2563 โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัยได้มอบรางวัลการแข่งขันเทนนิส รายการ USCC UTR ON TOUR 2020 เมื่อวันที่ 8-9 สิงหาคม 2563 ได้รับรางวัลชนะเลิศได้แก่ เด็กชายอิสระ โรจน์ธรรมรักษ์ ณ สนามเทนนิสศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติสวนหลวง ร.9 เขตประเวศ...
กิจกรรมสัมพันธ์วันไหว้ครู

กิจกรรมสัมพันธ์วันไหว้ครู

วันที่ 13 สิงหาคม 2563 โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัยได้จัดกิจกรรมสัมพันธ์วันไหว้ครู ประจำปี 2563 ระหว่างคณะครู...