กิจกรรมการประกวดวาดภาพระบายสีวันแม่

กิจกรรมการประกวดวาดภาพระบายสีวันแม่

งานกิจกรรมร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย จัดกิจกรรมการประกวดวาดภาพระบายสีวันแม่ เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ โดยมีตัวแทนนักเรียนระดับมัธยม

อ่านเพิ่มเติม
ระบบป้องกันของคุณพ่อบอสโก

ระบบป้องกันของคุณพ่อบอสโก

คณะครูและบุคลากรใหม่ของโรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย ร่วมกับโรงเรียนในเครือซาเลเซียนทั่วประเทศ เข้ารับการอบรมเรื่อง “ระบบป้องกันของคุณพ่อบอสโก”

อ่านเพิ่มเติม
ครูคาทอลิก ประชากรของพระเจ้า ก้าวเดินไปด้วยกัน

ครูคาทอลิก ประชากรของพระเจ้า ก้าวเดินไปด้วยกัน

คณะครูคาทอลิก โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย โดยการนำของบาทหลวงยอห์น ลิสซันดริน อธิการ เข้าร่วมรับการอบรมหัวข้อ “ครูคาทอลิก ประชากรของพระเจ้า ก้าวเดินไปด้วยกัน”

อ่านเพิ่มเติม
กิจกรรมบูรณาการนันทนาการเพื่อการสร้างสรรค์ศักยภาพเยาวชนต้นแบบ

กิจกรรมบูรณาการนันทนาการเพื่อการสร้างสรรค์ศักยภาพเยาวชนต้นแบบ

สภานักเรียนโรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย จัดกิจกรรมบูรณาการนันทนาการเพื่อการสร้างสรรค์ศักยภาพเยาวชนต้นแบบ สู่การสร้างเสริมคุณลักษณะผู้เรียนที่พึงประสงค์

อ่านเพิ่มเติม
พิธีราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

พิธีราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

ผู้แทนคณะผู้ใหญ่และคณะครูโรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย เข้าร่วมพิธีราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

อ่านเพิ่มเติม
กิจกรรมส่งเสริมทันตสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปาก

กิจกรรมส่งเสริมทันตสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปาก

โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัยร่วมกับกลุ่มงานทันตกรรมโรงพยาบาลบ้านโป่ง จัดกิจกรรมส่งเสริมทันตสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากในกลุ่มเด็กวัยเรียนให้กับนักเรียนชั้นประถม

อ่านเพิ่มเติม
พิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ  พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

พิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันพุธที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๕ โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัยจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

อ่านเพิ่มเติม
อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “💊ยาเสพติดและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น”

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “💊ยาเสพติดและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น”

คณะกรรมการสภานักเรียนและสารวัตรนักเรียน เข้าร่วมรับการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ยาเสพติดและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น” จัดโดยงานปกครอง โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย

อ่านเพิ่มเติม
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

🔵โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัยให้ความสำคัญกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ของโรงเรียน บริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมภิบาล

อ่านเพิ่มเติม

โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย

เลขที่ 76 ถ.หน้าสถานี ต.บ้านโป่ง  อ.บ้านโป่ง  จ.ราชบุรี  70110
โทรศัพท์ (032) 223492-5
แฟกซ์ (032) 223493

E-mail : sarasitmail@gmail.com

 

Copyright © 2019. All Rights Reserved.