ข่าวสารประชาสัมพันธ์

การแข่งขันมหกรรมวิชาการโรงเรียนเอกชน จังหวัดราชบุรี

การแข่งขันมหกรรมวิชาการโรงเรียนเอกชน จังหวัดราชบุรี

วันที่ 9 กันยายน 2566 โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมวิชาการโรงเรียนเอกชน จังหวัดราชบุรี ประจำปีการศึกษา 2566

อ่านเพิ่มเติม
อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน หัวข้อ”ท้องก่อนวัยอันควร”

อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน หัวข้อ”ท้องก่อนวัยอันควร”

วันที่ 9 กันยายน 2566 โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย ส่งครูและนักเรียนเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน หัวข้อ”ท้องก่อนวัยอันควร” ณ ห้องประชุมชั้น 4 เทศบาลเมืองบ้านโป่ง

อ่านเพิ่มเติม
กิจกรรม​พัฒนาผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

กิจกรรม​พัฒนาผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

วันที่ 8 กันยายน 2566 โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย จัดกิจกรรม​พัฒนาผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ชุมนุม​อาชีพจากภูมิปัญญา​ท้องถิ่น

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมประจำเดือน

การแข่งขันมหกรรมวิชาการโรงเรียนเอกชน จังหวัดราชบุรี

วันที่ 9 กันยายน 2566 โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมวิชาการโรงเรียนเอกชน จังหวัดราชบุรี ประจำปีการศึกษา 2566

อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน หัวข้อ”ท้องก่อนวัยอันควร”

วันที่ 9 กันยายน 2566 โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย ส่งครูและนักเรียนเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน หัวข้อ”ท้องก่อนวัยอันควร” ณ ห้องประชุมชั้น 4 เทศบาลเมืองบ้านโป่ง

กิจกรรมระดับอนุบาล

วันที่ 8 กันยายน 2566 โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย จัดกิจกรรมระดับอนุบาล
” แรลลี่ Education”
เป็นกิจกรรมที่ให้เด็กๆได้ค้นคว้าหาความรู้ที่มีความหลากลาย

สารสิทธิ์สาร ปีที่ 47 ฉบับที่ 1

[ เปิดอ่าน ]

ปรัชญาของโรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย

“มุ่งส่งเสริมสร้างเยาวชนให้สมบูรณ์แบบตามแนวทางแห่งอิสระภาพที่รู้จักรับผิดชอบ เพื่อจะได้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีความยุติธรรม และเทิดทูนศักดิ์ศรีของมนุษย์ยิ่งขึ้น”

โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย

เลขที่ 76 ถ.หน้าสถานี ต.บ้านโป่ง  อ.บ้านโป่ง  จ.ราชบุรี  70110
โทรศัพท์ (032) 223492-5
แฟกซ์ (032) 223493

E-mail : sarasitmail@gmail.com

 

Copyright © 2019. All Rights Reserved.