โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย มุ่งเสริมสร้างเยาวชนให้สมบูรณ์ตามแนวทางแห่งความเป็นจริง ส่งเสริมพัฒนาความสามารถและศักยภาพในบรรยากาศแห่งอิสระภาพที่รู้จักรับผิดชอบ เพื่อจะได้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีความยุติธรรม และเทิดทูนศักดิ์ศรีของมนุษย์ยิ่งขึ้น


    ปรัชญาโรงเรียน (Philosophy)
  วิสัยทัศน์ (Visions)
  พันธกิจโรงเรียน (Missions)
  เป้าประสงค์ (Goals)
  อัตลักษณ์โรงเรียน
  เอกลักษณ์โรงเรียน
  คุณพ่อบอสโกและระบบป้องกัน
  ประวัติโรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย
  ความหมายของตราโรงเรียน
  ประวัตินักบุญยอห์น บอสโก
  ประวัตินักบุญดอมินิก
  โลโก้โรงเรียนแบบ ขาว-ดำ
  โลโก้โรงเรียนแบบ สี
  เครื่องแบบนักเรียน
 
    หลักสูตรการศึกษา
ปีการศึกษา 2559
   
  เว็บไซต์ศูนย์ข้อสอบซาเลเซียน
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   ***แบบทดสอบ Pre O-NET ปี 2559***
  หลักสูตรที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2560 
  รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558


................................................................................................................................

  ข้อควรทราบของผู้ปกครองในการร่วมมือกับทางโรงเรียน ในการดูแลนักเรียน 
 เข้าโปรแกรมกรอกคะแนนครู (จากภายนอกโรงเรียน)
 เข้าโปรแกรมกรอกคะแนนครู (จากภายในโรงเรียน) 
 
   

                                                                           ดูรายละเอียดปฏิทินเพิ่มเติมที่นี่ >>


  ขอแสดงความยินดีกับท่านวิรัช ชินวินิจกุล ได้รับโปรดเกล้าฯแต่งตั้งเป็นองคมนตรี  
 
 
 
  (19/12/59)... โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับท่านวิรัช ชินวินิจกุล (ศิษย์เก่าโรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย) ได้รับพระราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นองคมนตรี ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ประกาศ ณ วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2559
 

  ชาวสารสิทธิ์ฯร่วมถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
 
 
 
 (28/11/59)...ชาวสารสิทธิ์ฯร่วมถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อ่านรายละเอียด...
 

  นักเรียนคนเก่งได้รับรางวัลเหรียญทองคอมพิวเตอร์ ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559  
 
 
 
  (28/11/59)... โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียน อ่านรายละเอียด...
 

 
 
   
    ร่วมอวยพรวันคล้ายวันเกิดคุณพ่อยะรัตน์ ไชยรา อธิการโรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย
  อบรมโครงการ D.A.R.E. ต่อต้านยาเสพติด
  กิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านของน้องอนุบาล
  กิจกรรมการแข่งขันฟุตบอล Dominic Cup ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่งที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.) ปี 2559
  คนเก่งสารสิทธิ์คว้ารางวัลชนะเลิศในการแข่งขันวิชาการ
  พิธีปฏิญาณตนเข้าร่วมชมรมเพื่อนซาวีโอ
  บริษัท นานมีบุ๊คจัดกิจกรรมให้นักเรียนระดับประถมศึกษา
  อบรมลูกเสือจราจร
  ค่ายผู้นำเยาวชนซาเลเซียน
  Foreign Language Day 2016
  พิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ชุมนุม) ปีการศึกษา 2559
  กิจกรรมบอกรักแม่ให้โลกรู้
  พิธีจับสลากแบ่งสี ในกิจกรรมกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2559
  SME Day Camp 2016
  ค่ายดนตรีตะวันตกและการบรรเลงวงโยธวาทิต
  กิจกรรมเยาวชนวัยใส ห่างไกลยาเสพติด
  ยินดีต้อนรับคุณครูใหม่สู่บ้านสารสิทธิ์ฯ
  ยินดีต้อนรับนักเรียน AFS กลับบ้านสารสิทธิ์ฯ
 
 
 
 
 

 
สารสิทธิ์สาร ปีที่ 41 ฉบับที่ 1  

 

Fast Counter 2008
   
Copyright © 2007 , SARASIT PHITHAYALAI SCHOOL All rights reserved