ข่าวสารประชาสัมพันธ์

กิจกรรมชุมนุมเยาวชนซาเลเซียน(ภาคกลาง)  SYM DAY CAMP (Salesian Youth Movement)

กิจกรรมชุมนุมเยาวชนซาเลเซียน(ภาคกลาง) SYM DAY CAMP (Salesian Youth Movement)

ตัวแทนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยสภาและสารวัตรนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมชุมนุมเยาวชนซาเลเซียน(ภาคกลาง) SYM DAY CAMP (Salesian Youth Movement)

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

รรยากาศการประชุมผู้ปกครองระดับประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อรับทราบแนวทางการจัดการเรียนการสอน แนะนำแผนการเรียนต่าง ๆ ในปีการศึกษา 2566 และการพบครูประจำชั้นในทุกระดับชั้น

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมประจำเดือน

กิจกรรมชุมนุมเยาวชนซาเลเซียน(ภาคกลาง) SYM DAY CAMP (Salesian Youth Movement)

ตัวแทนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยสภาและสารวัตรนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมชุมนุมเยาวชนซาเลเซียน(ภาคกลาง) SYM DAY CAMP (Salesian Youth Movement)

ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

รรยากาศการประชุมผู้ปกครองระดับประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อรับทราบแนวทางการจัดการเรียนการสอน แนะนำแผนการเรียนต่าง ๆ ในปีการศึกษา 2566 และการพบครูประจำชั้นในทุกระดับชั้น

กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ Sarasit English Camp 2022

กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ Sarasit English Camp 2022 ในวันศุกร์ที่ 4 – วันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ 2565 นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมคือระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 1

สารสิทธิ์สาร ปีที่ 47 ฉบับที่ 1

[ เปิดอ่าน ]

ปรัชญาของโรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย

“มุ่งส่งเสริมสร้างเยาวชนให้สมบูรณ์แบบตามแนวทางแห่งอิสระภาพที่รู้จักรับผิดชอบ เพื่อจะได้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีความยุติธรรม และเทิดทูนศักดิ์ศรีของมนุษย์ยิ่งขึ้น”

โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย

เลขที่ 76 ถ.หน้าสถานี ต.บ้านโป่ง  อ.บ้านโป่ง  จ.ราชบุรี  70110
โทรศัพท์ (032) 223492-5
แฟกซ์ (032) 223493

E-mail : sarasitmail@gmail.com

 

Copyright © 2019. All Rights Reserved.