ข่าวสารประชาสัมพันธ์

วจนพิธีกรรม สมโภชนักบุญยอห์น บอสโก ตรีวารวันที่ 3

วจนพิธีกรรม สมโภชนักบุญยอห์น บอสโก ตรีวารวันที่ 3

วจนพิธีกรรม สมโภชนักบุญยอห์น บอสโก ตรีวารวันที่ 3 ได้รับเกียรติจากบาทหลวงวัฒนา สีสาวรรณ เป็นประธานในพิธี 26 มกราคม 2566 ณ อาคารโดม โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย

อ่านเพิ่มเติม
วจนพิธีกรรม สมโภชนักบุญยอห์น บอสโก ตรีวารวันที่ 2

วจนพิธีกรรม สมโภชนักบุญยอห์น บอสโก ตรีวารวันที่ 2

วจนพิธีกรรม สมโภชนักบุญยอห์น บอสโก ตรีวารวันที่ 2 ได้รับเกียรติจากบาทหลวงวรายุทธ เจริญภูมิ เป็นประธานในพิธี 25 มกราคม 2566 ณ อาคารโดม โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมประจำเดือน

วจนพิธีกรรม สมโภชนักบุญยอห์น บอสโก ตรีวารวันที่ 3

วจนพิธีกรรม สมโภชนักบุญยอห์น บอสโก ตรีวารวันที่ 3 ได้รับเกียรติจากบาทหลวงวัฒนา สีสาวรรณ เป็นประธานในพิธี 26 มกราคม 2566 ณ อาคารโดม โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย

วจนพิธีกรรม สมโภชนักบุญยอห์น บอสโก ตรีวารวันที่ 2

วจนพิธีกรรม สมโภชนักบุญยอห์น บอสโก ตรีวารวันที่ 2 ได้รับเกียรติจากบาทหลวงวรายุทธ เจริญภูมิ เป็นประธานในพิธี 25 มกราคม 2566 ณ อาคารโดม โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย

วจนพิธีกรรม สมโภชนักบุญยอห์น บอสโก ตรีวารวันที่ 1

วจนพิธีกรรม สมโภชนักบุญยอห์น บอสโก ตรีวารวันที่ 1 ได้รับเกียรติจากบาทหลวงชินวัฒน์ สุวดินทร์กูร เป็นประธานในพิธี 24 มกราคม 2566 ณ อาคารโดม โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย

พิธีรับมอบถ้วยรางวัลพระราชทาน

พิธีรับมอบถ้วยรางวัลพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ในวันศุกร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖

สารสิทธิ์สาร ปีที่ 47 ฉบับที่ 1

[ เปิดอ่าน ]

ปรัชญาของโรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย

“มุ่งส่งเสริมสร้างเยาวชนให้สมบูรณ์แบบตามแนวทางแห่งอิสระภาพที่รู้จักรับผิดชอบ เพื่อจะได้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีความยุติธรรม และเทิดทูนศักดิ์ศรีของมนุษย์ยิ่งขึ้น”

โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย

เลขที่ 76 ถ.หน้าสถานี ต.บ้านโป่ง  อ.บ้านโป่ง  จ.ราชบุรี  70110
โทรศัพท์ (032) 223492-5
แฟกซ์ (032) 223493

E-mail : sarasitmail@gmail.com

 

Copyright © 2019. All Rights Reserved.