เลือกหน้า

 

 

" ขยัน ศรัทธา ร่าเริง "

เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่

 โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
ทั้งแผนกนักเรียนไปกลับ และประจำหอพักในโรงเรียน

คนเรามีเวลาเท่ากัน แต่สำเร็จไม่เท่ากัน
ก็เพราะอย่างนี้เพราะบางคนเอาแต่ ตัดต้นไม้
บางคนซุ่มลับขวานบางคนทำงานหนัก
บางคนพัฒนาตนเอง
 แล้วคุณหละเป็นแบบไหน
ขอแม่พระและพ่อบอสโกอวยพรทุกท่าน

บาทหลวงนพพร ยอแซฟ อธิการ / ผู้อำนวยการ

ประกาศด่วน!!!!

โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัยขอเลื่อนกำหนดการรับผลการเรียนและการจำหน่ายหนังสือ
(จากกำหนดการเดิมวันที่​ 10​ พ.ค.​ 2563​​)​และวันเปิดภาคเรียน​ปีการศึกษา​2563 เลื่อนอย่างไม่มีกำหนด
หากมีวันที่ชัดเจนจะประกาศให้ทราบทางเพจภายหลัง
หมายเหตุ ยกเว้นนักเรียน ป.6, ม.3, ม.6 ที่จำเป็นต้องใช้วุฒิเพื่อศึกษาต่อสถานที่อื่น ติดต่อ 032-223495, 097-0498585

#เอกสารแนบประกาศเรื่องมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-2019)
จากหน่วยงานราชการจังหวัดราชบุรี

 

 

 

 

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

กิจกรรมประจำเดือน

SJ Science Camp 2019

ค่ายวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม SJ Science Camp ณ ศูนย์รวมตะวัน จังหวัดกาญจนบุรี

สารสิทธิ์สาร ปีที่ 44 ฉบับที่ 1

[ เปิดอ่าน ]

ปรัชญาของโรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย

“มุ่งส่งเสริมสร้างเยาวชนให้สมบูรณ์แบบตามแนวทางแห่งอิสระภาพที่รู้จักรับผิดชอบ เพื่อจะได้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีความยุติธรรม และเทิดทูนศักดิ์ศรีของมนุษย์ยิ่งขึ้น”

โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย

เลขที่ 76 ต.บ้านโป่ง  อ.บ้านโป่ง  จ.ราชบุรี  70110
โทรศัพท์ (032) 301170 – 5
แฟกซ์ (032) 301110
E-mail : sarasitmail@gmail.com

 

Copyright © 2019. All Rights Reserved.