sarasitmail@gmail.com

 

" ขยัน ศรัทธา ร่าเริง "

 

 

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

การแสดงละคร วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี 2563

การแสดงละคร วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี 2563

วันที่ 18 สิงหาคม 2563 โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย จัดกิจกรรมการแสดงละครประวัติวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ เนื่องในวันที่ 18 สิงหาคม ของทุกปีเป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติไทย พร้อมเทิดพระเกียรติให้พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย

อ่านเพิ่มเติม
มอบรางวัลการประกวดวาดภาพ โครงการศิลปินแห่งศิลปากร ประจำปี 2563

มอบรางวัลการประกวดวาดภาพ โครงการศิลปินแห่งศิลปากร ประจำปี 2563

วันที่ 17 สิงหาคม 2563 โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัยได้มอบรางวัลให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดวาดภาพในห้วข้อเรื่อง สืบสานงานศิลป์แผ่นดินแม่ ณ โรงเรียนสาธิตศิลปากร ในโครงการศิลปินแห่งศิลปากร ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมาผลการประกวดได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ เด็กชายนารารายณ์ ในภักดี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนที่เข้าร่วมได้รับเกียรติบัตร

อ่านเพิ่มเติม
มอบรางวัลการแข่งขันเทนนิส จัดโดย UTR

มอบรางวัลการแข่งขันเทนนิส จัดโดย UTR

วันที่ 17 สิงหาคม 2563 โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัยได้มอบรางวัลการแข่งขันเทนนิส รายการ USCC UTR ON TOUR 2020 เมื่อวันที่ 8-9 สิงหาคม 2563 ได้รับรางวัลชนะเลิศได้แก่ เด็กชายอิสระ โรจน์ธรรมรักษ์ ณ สนามเทนนิสศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติสวนหลวง ร.9 เขตประเวศ กรุงเทพฯ

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมประจำเดือน

การแสดงละคร วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี 2563

วันที่ 18 สิงหาคม 2563 โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย จัดกิจกรรมการแสดงละครประวัติวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ เนื่องในวันที่ 18 สิงหาคม ของทุกปีเป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติไทย พร้อมเทิดพระเกียรติให้พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย

มอบรางวัลการประกวดวาดภาพ โครงการศิลปินแห่งศิลปากร ประจำปี 2563

วันที่ 17 สิงหาคม 2563 โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัยได้มอบรางวัลให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดวาดภาพในห้วข้อเรื่อง สืบสานงานศิลป์แผ่นดินแม่ ณ โรงเรียนสาธิตศิลปากร ในโครงการศิลปินแห่งศิลปากร ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมาผลการประกวดได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ เด็กชายนารารายณ์ ในภักดี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนที่เข้าร่วมได้รับเกียรติบัตร

มอบรางวัลการแข่งขันเทนนิส จัดโดย UTR

วันที่ 17 สิงหาคม 2563 โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัยได้มอบรางวัลการแข่งขันเทนนิส รายการ USCC UTR ON TOUR 2020 เมื่อวันที่ 8-9 สิงหาคม 2563 ได้รับรางวัลชนะเลิศได้แก่ เด็กชายอิสระ โรจน์ธรรมรักษ์ ณ สนามเทนนิสศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติสวนหลวง ร.9 เขตประเวศ กรุงเทพฯ

Sarasit Family’s Sport Day 2020

วันที่ 14-15 สิงหาคม 2563 โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัยจัดกิจกรรม Sarasit Family’s Sport Day 2020 เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างคณะครู และให้ครูมีสุขภาพที่แข็งแรง

สารสิทธิ์สาร ปีที่ 44 ฉบับที่ 1

[ เปิดอ่าน ]

ปรัชญาของโรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย

“มุ่งส่งเสริมสร้างเยาวชนให้สมบูรณ์แบบตามแนวทางแห่งอิสระภาพที่รู้จักรับผิดชอบ เพื่อจะได้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีความยุติธรรม และเทิดทูนศักดิ์ศรีของมนุษย์ยิ่งขึ้น”

โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย

เลขที่ 76 ถ.หน้าสถานี ต.บ้านโป่ง  อ.บ้านโป่ง  จ.ราชบุรี  70110
โทรศัพท์ (032) 223492-5
แฟกซ์ (032) 223493

E-mail : sarasitmail@gmail.com

 

Copyright © 2019. All Rights Reserved.