โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย มุ่งเสริมสร้างเยาวชนให้สมบูรณ์ตามแนวทางแห่งความเป็นจริง ส่งเสริมพัฒนาความสามารถและศักยภาพในบรรยากาศแห่งอิสระภาพที่รู้จักรับผิดชอบ เพื่อจะได้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีความยุติธรรม และเทิดทูนศักดิ์ศรีของมนุษย์ยิ่งขึ้น


    ปรัชญาโรงเรียน (Philosophy)
  วิสัยทัศน์ (Visions)
  พันธกิจโรงเรียน (Missions)
  เป้าประสงค์ (Goals)
  อัตลักษณ์โรงเรียน
  เอกลักษณ์โรงเรียน
  คุณพ่อบอสโกและระบบป้องกัน
  ประวัติโรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย
  ความหมายของตราโรงเรียน
  ประวัตินักบุญยอห์น บอสโก
  ประวัตินักบุญดอมินิก
  โลโก้โรงเรียนแบบ ขาว-ดำ
  โลโก้โรงเรียนแบบ สี
  เครื่องแบบนักเรียน
 
    หลักสูตรการศึกษา
ปีการศึกษา 2559
   
  เว็บไซต์ศูนย์ข้อสอบซาเลเซียน
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ประกาศ การดำเนินการให้เงินอุดหนุนเป็นค่าหนังสือ อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียนและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

................................................................................................................................

  ข้อควรทราบของผู้ปกครองในการร่วมมือกับทางโรงเรียน ในการดูแลนักเรียน 
 เข้าโปรแกรมกรอกคะแนนครู (จากภายนอกโรงเรียน)
 เข้าโปรแกรมกรอกคะแนนครู (จากภายในโรงเรียน) 
 

                                                                           ดูรายละเอียดปฏิทินเพิ่มเติมที่นี่ >>


  กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ Sarasit FC & Ratchaburi Mitr Phol FC  
 
 
 
  (19/10/60)... วันที่ 13 กันยายน 2560 โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย จัดกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ อ่านรายละเอียด...
 

  พิธีมอบเกียรติบัตรในการแข่งขันทักษะวิชาการ ในงานสัปดาห์วิทยาศตร์ ปี 2560  
 
 
 
  (17/10/60)... เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2560 โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย อ่านรายละเอียด...
 

  กิจกรรม Foreing Language Day 2017  
 
 
 
 (17/10/60)...เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย จัดกิจกรรม อ่านรายละเอียด...
 


 
 
   
    พิธีมิสซาฉลองนักบุญดอมินิก ซาวีโอ
  นักเรียนคนเก่งคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในการแข่งขันตอบปัญหาสารานุกรมไทยฉบับเยาวชน
 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ทัศนศึกษาที่หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน
  กิจกรรมปลอดภัยไว้ก่อน นักเรียนระดับปฐมวัย
 
 
 
 
 
 

 
สารสิทธิ์สาร ปีที่ 42 ฉบับที่ 1  

 

Fast Counter 2008
   
Copyright © 2007 , SARASIT PHITHAYALAI SCHOOL All rights reserved