ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้ที่มีสิทธิ์มอบตัวประจำปีการศึกษา 2566

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประกาศเรื่องการดำเนินการให้เงินอุดหนุนเป็นค่าหนังสือ

ประกาศเรื่องการดำเนินการให้เงินอุดหนุนเป็นค่าหนังสือ

ประกาศ โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัยเรื่อง การดำเนินการให้เงินอุดหนุนเป็นค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมติคณะกรรมการ

อ่านเพิ่มเติม
ร่วมโหวตเพื่อเป็นกำลังใจให้กับวงโยธวาทิตโรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย ในการแข่งขันประกวดวงโยธวาทิตโลก

ร่วมโหวตเพื่อเป็นกำลังใจให้กับวงโยธวาทิตโรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย ในการแข่งขันประกวดวงโยธวาทิตโลก

ร่วมโหวตเพื่อเป็นกำลังใจให้กับวงโยธวาทิตโรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย ในการแข่งขันประกวดวงโยธวาทิตโลก ชิงถ้วยพระ

อ่านเพิ่มเติม
กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อโรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย

กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อโรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย

กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อโรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย 17 พฤศจิกายน 2565 ทีมงานแนะแนว จัดกิจกรรมแนะนำโรงเรียนและหลักสูตรการเรียนต่าง ๆ ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมประจำเดือน

ประกาศเรื่องการดำเนินการให้เงินอุดหนุนเป็นค่าหนังสือ

ประกาศ โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัยเรื่อง การดำเนินการให้เงินอุดหนุนเป็นค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมติคณะกรรมการ

ร่วมโหวตเพื่อเป็นกำลังใจให้กับวงโยธวาทิตโรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย ในการแข่งขันประกวดวงโยธวาทิตโลก

ร่วมโหวตเพื่อเป็นกำลังใจให้กับวงโยธวาทิตโรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย ในการแข่งขันประกวดวงโยธวาทิตโลก ชิงถ้วยพระ

กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อโรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย

กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อโรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย 17 พฤศจิกายน 2565 ทีมงานแนะแนว จัดกิจกรรมแนะนำโรงเรียนและหลักสูตรการเรียนต่าง ๆ ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่

ผู้อำนวยการโรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย ให้การต้อนรับอาจารย์วรวิทย์ อิศรางกูร ณ อยุธยาและคณะ จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 บาทหลวงชินวัฒน์ สุวดินทร์กูร ผู้อำนวยการโรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย ให้การต้อนรับอาจารย์

สารสิทธิ์สาร ปีที่ 47 ฉบับที่ 1

[ เปิดอ่าน ]

ปรัชญาของโรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย

“มุ่งส่งเสริมสร้างเยาวชนให้สมบูรณ์แบบตามแนวทางแห่งอิสระภาพที่รู้จักรับผิดชอบ เพื่อจะได้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีความยุติธรรม และเทิดทูนศักดิ์ศรีของมนุษย์ยิ่งขึ้น”

โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย

เลขที่ 76 ถ.หน้าสถานี ต.บ้านโป่ง  อ.บ้านโป่ง  จ.ราชบุรี  70110
โทรศัพท์ (032) 223492-5
แฟกซ์ (032) 223493

E-mail : sarasitmail@gmail.com

 

Copyright © 2019. All Rights Reserved.