เลือกหน้า

" ขยัน ศรัทธา ร่าเริง "

 

 

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประกาศผลการเลือกตั้ง 2563

ประกาศผลการเลือกตั้ง 2563

วันที่ 11 สิงหาคม 2563 โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย ได้ประกาศผลการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน พรรคที่ชนะการเลือกตั้งได้แก่ เบอร์ 2 พรรคมุ่งพัฒนา

อ่านเพิ่มเติม
วันแม่แห่งชาติ

วันแม่แห่งชาติ

วันที่ 11 สิงหาคม 2563 โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล และให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรม

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมประจำเดือน

ประกาศผลการเลือกตั้ง 2563

วันที่ 11 สิงหาคม 2563 โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย ได้ประกาศผลการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน พรรคที่ชนะการเลือกตั้งได้แก่ เบอร์ 2 พรรคมุ่งพัฒนา

วันแม่แห่งชาติ

วันที่ 11 สิงหาคม 2563 โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล และให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรม

การเลือกตั้งสภานักเรียน ปีการศึกษา 2563

วันที่ 10 สิงหาคม 2563 งานส่งเสริมประชาธิปไตยโรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย จัดกิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักประชาธิปไตย โดยมีพรรคเข้าร่วมสมัคร 4 พรรค

สารสิทธิ์สาร ปีที่ 44 ฉบับที่ 1

[ เปิดอ่าน ]

ปรัชญาของโรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย

“มุ่งส่งเสริมสร้างเยาวชนให้สมบูรณ์แบบตามแนวทางแห่งอิสระภาพที่รู้จักรับผิดชอบ เพื่อจะได้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีความยุติธรรม และเทิดทูนศักดิ์ศรีของมนุษย์ยิ่งขึ้น”

โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย

เลขที่ 76 ถ.หน้าสถานี ต.บ้านโป่ง  อ.บ้านโป่ง  จ.ราชบุรี  70110
โทรศัพท์ (032) 223492-5
แฟกซ์ (032) 223493

E-mail : sarasitmail@gmail.com

 

Copyright © 2019. All Rights Reserved.