โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย มุ่งเสริมสร้างเยาวชนให้สมบูรณ์แบบตามแนวทางแห่งความจริง ส่งเสริมการพัฒนาความสามารถและศักยภาพในบรรยากาศแห่งอิสรภาพ ที่รู้จักรับผิดชอบจะได้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีความยุติธรรม และเทิดทูนศักดิ์ศรีของมนุษย์ยิ่งขึ้น
 

 

 

 

 

ประชาสัมพันธ์จากทางหอพัก

   1.    อนุญาตให้รับนักเรียนกลับบ้านเฉพาะตามวันเวลาที่กำหนดไว้เท่านั้น (จะอนุโลมให้เฉพาะในกรณีที่จำเป็น
จริง ๆ) เพื่อเด็กจะได้มีเวลาเรียนพิเศษและร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทางหอพักจัดให้ได้มากขึ้น ทั้งไม่ทำให้ระบบการดูแลและระบบการอบรมของทางหอพักต้องเสียไปด้วย
   2.     ทางหอพักไม่อนุญาตให้นักเรียนทำการเจาะหู เจาะลิ้น เจาะจมูก หรือเจาะตามส่วนต่าง ๆ ของ
ร่างกาย รวมทั้งไม่อนุญาตให้มีการสักตามส่วนต่าง ๆ ของร่างกายด้วย เพราะถือว่าเป็นการทำให้สถาบันต้องเสื่อมเสียชื่อเสียง และทางหอพักถือเป็นความผิดสถานหนัก โดยจะไม่อนุญาตให้เข้าหอพักจนกว่าจะจัดการให้ถูกต้อง
   3.     ขอความร่วมมือจากผู้ปกครอง อย่าให้เด็กเก็บเงินเกิน 200 บาท ที่เหลือเสนอแนะให้นำไปฝากกับแผนกการเงินหรือผู้มีหน้าที่รับผิดชอบแล้วค่อยเบิกใช้เมื่อต้องการจะดีกว่า และขออย่าให้เด็กนำของมีค่า เสื้อผ้าของใช้ราคาแพง หรือของเล่นที่เกินความจำเป็นมาใช้ที่หอพัก เพื่อป้องกันการสูญหาย หรือถ้ามีความจำเป็นต้องนำมา ก็ขอให้ฝากไว้กับผู้ดูแล
   4.     ขอผู้ปกครองกวดขันไม่ให้บุตรหลานของท่านไปบ้านเพื่อนโดยไม่ได้แจ้งให้ทางหอพักทราบ และกรุณามารับหรือส่งบุตรหลานของท่านให้ตรงต่อเวลา เวลารับบุตรของท่านโดยปรกติ 16.00 เป็นต้นไป เวลาส่งบุตรหลานของท่านเวลา 17.00 น. ถ้ามีเหตุขัดข้องกรุณาแจ้งผู้รับผิดชอบ
   5.      ทางหอพักไม่อนุญาตให้นำอุปกรณ์สื่อสาร เช่น โทรศัพท์มือถือฯลฯ โน๊ตบุ้ค เทคโนโลยีที่สามารถดูภาพยนตร์และเล่นอินเตอร์เน็ตได้  เข้ามาใช้ในหอพักโดยเด็ดขาด ฝ่าฝืนถือเป็นความผิดสถานหนัก และจะถูกริบผู้ปกครองสามารถมารับคืนตอนปิดปีการศึกษาเท่านั้น
   6.      เกี่ยวกับการเรียนพิเศษนอกหอพักนั้น ทางหอพักอนุญาตให้เรียนได้เฉพาะในวันหยุดสุดสัปดาห์และกับ
นักเรียนชั้นมัธยมปลายที่มีความรับผิดชอบ-ผลการเรียนในระดับดี และเอาใจใส่ในการเรียนเท่านั้น
   7.      ของเล่น หนังสือการ์ตูน วิทยุ mp3  เกมส์กด ฯลฯ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเรียน ทางหอพักอนุญาตให้ใช้ได้เฉพาะในช่วงพักของวันหยุดเรียนเท่านั้น และจะถูกริบผู้ปกครองสามารถมารับคืนตอนปิดปีการศึกษาเท่านั้น
   8.      นอกนั้นขอความร่วมมือศึกษาและปฏิบัติตามหนังสือระเบียบการของทางหอพัก