โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย มุ่งเสริมสร้างเยาวชนให้สมบูรณ์แบบตามแนวทางแห่งความจริง ส่งเสริมการพัฒนาความสามารถและศักยภาพในบรรยากาศแห่งอิสรภาพ ที่รู้จักรับผิดชอบจะได้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีความยุติธรรม และเทิดทูนศักดิ์ศรีของมนุษย์ยิ่งขึ้น
   
     
 
 • จิดอาสาถ่ายทอดประวัตินักบุญยอห์น บอสโก
 • จิตอาสาปันน้ำใจให้น้องที่สวนผึ้ง
 • ใช้เวลาสนุกสนานพักผ่อนร่วมกัน

 • ทัศนศึกษาชั้น ม.ปลาย
 • ทัศนศึกษาที่สวนน้ำวานานาวา หัวหิน
 • ทัศนศึกษาที่อุทยานแห่งชาติราชภักดิ์ หัวหิน

 • ทัศนศึกษาที่อุทยานแห่งชาติราชภักดิ์ หัวหิน
 • ฝึกฝนกีฬายามว่าง
 • รุ่นเล็กแข่งฟุตบอลที่ศูนย์เยาวชนสามพราน

 • กิจกรรมแข่งขันฟุตบอลระดับชั้น
 • แข่งขันกีฬาบาสเกตบอลกับต่างโรงเรียน
 • ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

 • ซ้อมกีฬาบาสเกตบอล
 • ติดต่อสื่อสารกับผู้ปกครองในยามว่าง
 • ทานอาหารเสริมพลัง

   
 • นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมลอยกระทง