ยินดีต้อนรับ Fr. Vaclav  Klement ที่ปรึกษาอัคราธิการแห่งคณะซาเลเซียน ประจำภาคพื้นเอเชียตะวันออกและโอเชียเนีย
 
   
 

  (09/10/61)...วันที่ 17 - 19 กันยายน 2561 โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย ยินดีต้อนรับ Fr. Vaclav  Klement ที่ปรึกษาอัคราธิการแห่งคณะซาเลเซียน ประจำภาคพื้นเอเชียตะวันออกและโอเชียเนีย มาเยี่ยมชมบรรยากาศการเรียนการสอนในห้องเรียนและฝ่ายบริหารงานต่างๆในโรงเรียน