อบรมบุคลากร เรื่อง "ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (SJ Day Camp 2018)
 
   
 

  (14/09/60)...โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย จัดพิธีมอบถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร ให้ตัวแทนนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน มีรายการดังนี้
1. การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ครั้งที่ 23 ระดับจังหวัด ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้แก่ 1. นายนวมินทร์ ทัดสวน   2.นายไททัศน์ ทองคำและ 3.นายปิยพงษ์ จุอ่อน ชั้น ม.3/6
2. การแข่งขันประกวดวาดภาพโปสเตอร์เพื่อสันติภาพ ครั้งที่ 18 ภายใต้คำขวัญ The Future of Peace ในงานแข่งขันสารานุกรมไทย ได้รับรางวัลชมเชย ได้แก่ นายนุกูล ครอว์ฟอร์ด