กิจกรรมฉลองนักบุญดอมินิก

 
   
 

  (17/10/60)...เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2560 โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย จัดกิจกรรมฉลองนักบุญดอมินิก ซาวีโอ แบบอย่างของเยาวชน เพื่อส่งเสริมนักเรียนด้านคุณธรรมและจริยธรรม โดยในช่วงเช้ามีพิธีมิสซา โดยบาทหลวงนพพร ยอแซฟ อธิการ เป็นประธานในพิธีมิสซา

 


.