กิจกรรม Foreign Language Day 2017

 
   
 

  (17/10/60)...เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย จัดกิจกรรม Foreign Language Day 2017 เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ทางด้านภาษาต่างประเทศ

 


.