พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาิติ ประจำปี 2560

 
   
 

  (17/10/60)...เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2560 โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัยจัดพิธีมอบเกียรติบัตร ให้ตัวแทนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560

 .