กิจกรรมปลอดภัยไว้ก่อน นักเรียนระดับชั้นปฐมวัย
 
   
 

  (14/09/60)...เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2560 โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย จัดกิจกรรมปลอดภัยไว้ก่อน ในโครงการพัฒนาด้านร่างกาย สำหรับนักเรียนระดับชั้นปฐมวัย เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักโทษของยาเสพติด โดยวิทยากรพิเศษ ดาบตำรวจหญิงวิไลลักษณ์  ยางงาม ตำแหน่งผู้บังคับบัญชาหมู่งานป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรกรับใหญ่ ณ ห้องจริยธรรม โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย