กิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านของน้องอนุบาล

 
   
 

  (26/10/59)...เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2559 แผนกนักเรียนอนุบาลโรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย ได้จัดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านให้กับน้องอนุบาล จุดประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักการละเล่นพื้นบ้านต่างๆ ได้ออกกำลังกาย และยังเป็นการอนุรักษ์พื้นบ้านแบบไทยๆด้วย