ร่วมอวยพรวันคล้ายวันเกิด คุณพ่ออธิการ บาทหลวงยะรัตน์  ไชยรา
 
   
 

  (26/10/59)...เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2559 คณะครู นักเรียน ผู้ปกครองและตัวแทนบริษัทห้างร้านต่างๆ ร่วมกันส่งมอบความสุขเนื่องในวันคล้ายวันเกิด คุณพ่ออธิการ บาทหลวงยะรัตน์ ไชยรา ในครั้งนี้คุณพ่อได้มอบเวที ไฟและชุดเครื่องเสียงเคลื่อนที่ มอบให้กับโรงเรียน มูลค่า 155,950 บาท โดยมีผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนเป็นผู้รับมอบ