อบรมโครงการ D.A.R.E. ต่อต้านยาเสพติด
 
   
 

  (26/10/59)...โรงเรียนสารสิทธิ์ฯ จัดกิจกรรมอบรมโครงการ D.A.R.E. ต่อต้านยาเสพติด โดยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เข้ารับการอบรม โครงการนี้เป็นโครงการต่อเนื่องของภาคการเรียนที่ 1 โดยวิทยากรพิเศษ ได้แก่ ท่าน ผอ.ปรีชา  สุคนธมาน อดีต ผอ.โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี และดาบตำรวจหญิงวิไลลักษณ์  ยางงาม (ครู D.A.R.E.)