อบรมลูกเสือจราจร
 
   
 

  (21/10/59)...เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2559 โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัยจัดอบรมลูกเสือจราจร ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยร้อยตำรวจตรี พรศักดิ์   วัชรจินดา รองสารวัตรจราจร สภ.บ้านโป่ง ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการอบรม