บริษัท นานมีบุ๊ค จัดกิจกรรมให้กับนักเรียนระดับประถมศึกษา
 
   
 

  (18/10/59)...บริษัท นานมีบุ๊ค ได้จัดกิจกรรมแรลลี่ความรู้ให้กับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา โดยมีกิจกรรมเข้าฐานความรู้พร้อมทั้งเล่นเกม รับรางวัล