กิจกรรมการแข่งขันฟุตบอล Dominic Cup ของนักเรียนระดับชั้น ม.6
 
   
 

  (18/10/59)...โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัยจัดกิจกรรมการแข่งขันฟุตบอล Dominic Cup ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผลการแข่งขัน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 ได้รับรางวัลชนะเลิศ