คนเก่งสารสิทธิ์คว้ารางวัลชนะเลิศในการแข่งขันวิชาการ
 
   
 

  (18/10/59)...นักเรียนโรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย ได้รับรางวัลการแข่งขันทางด้านวิชาการและการแข่งขันตอบคำถามด้านกฏหมาย ระดับภูมิภาค