พิธีปฏิญาณตนเข้าชมรมเพื่อนซาวีโอ
 
   
 

  (18/10/59)...เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2559 นักเรียนโรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัยเข้าพิธีปฏิญาณตน เข้าชมรมเพื่อนซาวีโอ ณ วัดน้อย โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย โดยบาทหลวงมณฑล  โรจนสุทัศน์กุล และบาทหลวงวิเชียรแสง  กองตระกูลดี เป็นประธานในพิธี