.
 
 
ชาวสารสิทธิ์ฯร่วมถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
 
   
 

  (28/11/59)... ชาวสารสิทธิ์ฯร่วมถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช