พิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิิติ์พระบรมราชินินาถ
 
   
 

  (31/10/59)...เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 12 สิงหาคม โดยบาทหลวงยะรัตน์ ไชยรา อธิการฯ เป็นประธานในพิธีกล่าวนำถวายพระพรชัยมงคล ร่วมกับคณะผู้บริหาร คณะครู ตัวแทนผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย