.
 
 
ยินดีต้อนรับนักเรียน AFS กลับบ้านสารสิทธิ์ฯ
 
   
 

  (02/11/59)...โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย ยินดีต้อนรับ นายนภนต์  อิทธิพันธุ์กุล นักเรียนชั้น ม.6/1 สู่บ้านสารสิทธิ์ฯ หลังจากที่ได้เป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน AFS และได้ไปศึกษาต่อที่ประเทศฮังการี เป็นระยะเวลา 1 ปี

** AFS หรือ American Field Service เป็นโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของเยาวชน เริ่มต้นโดยประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งช่วงแรกจะเป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม โดยที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นจุดศูนย์กลาง แต่ปัจจุบันเครือข่ายเริ่มกว้างมากขึ้น ทำให้เรามีตัวเลือกมากขึ้นว่าจะไปประเทศไหนและ AFS ก็ขึ้นชื่อว่าเป็นองค์กรสำหรับโครงการแลกเปลี่ยนที่อยู่อันดับต้นๆของโลก
** AFS ไม่ใช่โครงการแบบ Sammer Camp ที่จะผสมการเรียนภาษาบ้าง ไปเที่ยวบ้าง แต่ AFS จะตรงข้ามกันเลย เพราะลักษณะโครงการนี้ คือเราจะต้องเข้าไปอยู่ในชุมชนของประเทศนั้นๆ ให้เราอยู่คนเดียวแล้วพยายามปรับตัว ให้เข้ากับวัฒนธรรมของประเทศนั้น และศึกษาสังคม ทำความเข้าใจกับคนในสังคมนั้นๆ และเผยแพร่วัฒนธรรมของเราให้พวกเข้า เป็นการทำความเข้าใจและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม