.
 
 
ยินดีต้อนรับคุณครูใหม่สู่บ้านสารสิทธิ์ฯ
 
   
 

  (02/11/59)...โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย ยินดีต้อนรับคุณครูใหม่ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่
1.ครูชูชาติ  ชูสถาน  กลุ่มสาระภาษาไทย สอนวิชาภาษาไทยระดับชั้น ม.3 ,ม.5และ ม.6
2. ครูปฏิภาณ นิยมทรัพย์ กลุ่มสาระศิลปะ สอนวิชาศิลปะ ป.4-5 และ ม.4
3. ครูคฑาวุธ ทิพย์อักษร งานเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียน