ค่ายผู้นำเยาวชนซาเลเซียน
 
   
 

  (31/10/59)...เมื่อวันที่ 19 - 21 สิงหาคม 2559 โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัยให้สมาชิกสภานักเรียนเข้าร่วม "ค่ายผู้นำเยาวชนซาเลเซียน" ณ โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย ในหัวข้อ "เยาวชนผู้นำ มีจิตอาสา มีความเมตตา รักษ์สิ่งแวดล้อม" โดยได้เข้าร่วมทำกิจกรรมกับเพื่อนๆต่างโรงเรียนในเครือซาเลเซียน