เมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ 2558 ทางโรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย ได้มีการจัดและเปิดกิจกรรม งาน “ สัปดาห์ห้องสมุด “ ขึ้น โดยมี
บาทหลวง ยะรัตน์ ไชยรา คุณพ่ออธิการ เป็นประธานเปิดงานในพิธี ซึ่งกิจกรรมนี้มุ่งหวังและส่งเสริมเพื่อให้เด็กๆมีนิสัยรักการอ่าน และเห็นคุณค่าของการอ่านหนังสือเพื่อหาความรู้ให้มากยิ่งขึ้น โดยในงานก็มีกิจกรรมต่างๆมากมายให้นักเรียนได้เข้าร่วม เช่น   กิจกรรมฐานเพื่อเสริมทักษะและความรู้ด้านต่างๆ  และเปิดร้านจำหน่ายหนังสือในรูปแบบต่างๆเป็นต้น โดยกิจกรรมนี้จะมีไปจนถึงวันที่ 3 กันยายน พ.ศ  2558