(09/09/58)..เมื่อวันที่ 7 กันยายนที่ผ่านมา คณะผู้ใหญ่ คณะครูและนักเรียนสารสิทธิ์ฯ ได้ร่วมจัดงานวันคล้ายวันเกิดคุณพ่อยะรัตน์ ไชยรา อธิการโรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย โดยในช่วงเช้ามีตัวแทนนักเรียน ครูและตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมอวยพรคุณพ่ออธิการ