(03/12/58)..กิจกรรมกีฬาสีเป็นกิจกรรมที่นักเรียนชอบและตั้งหน้าตั้งตารอร่วมกิจกรรมนี้มากที่สุด เพราะนักเรียนจะได้แสดงความสามารถทางด้านกีฬา ได้ออกกำลังกายและได้ร่วมเล่นกีฬากับเพื่อนๆในชั้นเรียน โดยในปีนี้โรงเรียนสารสิทธิ์ฯได้จัดประเภทกีฬาต่างๆมากมาย เพื่อให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน และทำให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์อีกด้วย