(01/12/58)..เมื่อวันที่ 27 ตุลาคมที่ผ่านมา โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัยและโรงเรียนนารีวุฒิ ได้ร่วมจัดขบวนพาเหรดเนื่องในวันกีฬาสีประจำปีการศึกษา 2558 โดยขบวนพาเหรดได้เริ่มต้นเดินขบวนจากโรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย ไปยังตลาดบ้านโป่งและกลับมาที่โรงเรียนสารสิทธิ์ฯอีกครั้ง และในกิจกรรมนี้ ทางโรงเรียนรู้สึกมีความยินดียิ่งที่บาทหลวงประเสริฐ สมงาม เจ้าคณะแขวงซาเลเซียนฯ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกีฬาสีในครั้งนี้ด้วย