(27/11/58)..โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัยยินดีต้อนรับคุณครูสอนภาษาต่างประเทศคนใหม่จำนวน 6 ท่าน โดยบาทหลวงมณฑล โรจนสุทัศน์กุล ผู้อำนวยการโรงเรียนได้กล่าวต้อนรับพร้อมกับมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี