โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย มุ่งเสริมสร้างเยาวชนให้สมบูรณ์แบบตามแนวทางแห่งความจริง ส่งเสริมการพัฒนาความสามารถและศักยภาพในบรรยากาศแห่งอิสรภาพ ที่รู้จักรับผิดชอบจะได้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีความยุติธรรม และเทิดทูนศักดิ์ศรีของมนุษย์ยิ่งขึ้น
 
 
 
   
 
  (10/07/58)...วันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันที่ระลึกถึงท่านสุนทรภู่ กวีเอกของประเทศไทย โดยกลุ่มสาระภาษาไทย ได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาชีวประวัติและผลงานวรรณกรรมอันล้ำค่าของท่าน  ในช่วงเช้าคุณพ่อยะรัตน์ ไชยรา อธิการได้เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันสุนทรภู่ และมีการแสดงละครในวรรณกรรมของท่านสุนทรภู่ ของนักเรียน