โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย มุ่งเสริมสร้างเยาวชนให้สมบูรณ์แบบตามแนวทางแห่งความจริง ส่งเสริมการพัฒนาความสามารถและศักยภาพในบรรยากาศแห่งอิสรภาพ ที่รู้จักรับผิดชอบจะได้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีความยุติธรรม และเทิดทูนศักดิ์ศรีของมนุษย์ยิ่งขึ้น
 
 
 
   
 
  (23/06/58)...เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2558 โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558 โดยมีตัวแทนนักเรียนเข้ามอบพานดอกไม้ พานธูปเทียน แด่คณะผู้บริหาร จากนั้นตัวแทนนักเรียนในแต่ละชั้น ได้ถวายพานดอกไม้และพานธูปเทียน ให้กับคุณครูพร้อมกับกล่าวคำไหว้ครูและคำปฏิญาณพร้อมกันทุกคน