(21/08/58)..เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม ที่ผ่านมา โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม โดยในกิจกรรมนี้นักเรียนได้ให้ความสนใจร่วมเข้ารับการบริจาคโลหิตเป็นจำนวนมาก