(21/08/58)...โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย ได้จัดกิจกรรมรักการอ่าน ประจำปีการศึกษา 2558 ขึ้น โดยกิจกรรมนี้เพื่อส่งเสริมการอ่านให้กับนักเรียน และยังส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยในช่วงพิธี บาทหลวงยะรัตน์  ไชยรา อธิการ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดในครั้งนี้ หลังเสร็จสิ้นพิธี คุณพ่ออธิการได้แนะนำหนังสือดีๆที่น่าอ่านให้กับนักเรียน พร้อมทั้งมีกิจกรรมตอบปัญหา ให้นักเรียนได้ร่วมสนุกอีกด้วย