(21/08/58)..เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 โรงเรียนสารสิทธิ์ฯ จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2558 โดยบาทหลวงประเสริฐ  สมงาม เจ้าคณะแขวงซาเลเซียนฯ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีสวนสนามในครั้งนี้