โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย มุ่งเสริมสร้างเยาวชนให้สมบูรณ์แบบตามแนวทางแห่งความจริง ส่งเสริมการพัฒนาความสามารถและศักยภาพในบรรยากาศแห่งอิสรภาพ ที่รู้จักรับผิดชอบจะได้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีความยุติธรรม และเทิดทูนศักดิ์ศรีของมนุษย์ยิ่งขึ้น
 
 
 
   
 
  (04/03/58)..ตัวแทนศูนย์คำสอนราชบุรี เข้าร่วมอวยพรวันขึ้นปีใหม่แด่คุณพ่อยะรัตน์ ไชยรา อธิการโรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย