โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย มุ่งเสริมสร้างเยาวชนให้สมบูรณ์แบบตามแนวทางแห่งความจริง ส่งเสริมการพัฒนาความสามารถและศักยภาพในบรรยากาศแห่งอิสรภาพ ที่รู้จักรับผิดชอบจะได้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีความยุติธรรม และเทิดทูนศักดิ์ศรีของมนุษย์ยิ่งขึ้น
 
 
 
   
 
  (04/03/58)...เมื่อวันที่ 15 มกราคมที่ผ่านมา โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัยจัดกิจกรรมชุมนุม ประจำปีการศึกษา 2557 ภายในงานมีกิจกรรมเสริมทักษะความรู้ในด้านต่างๆ เช่น การเพนต์สีลงบนกระเป๋าผ้า การต่อจิ๊กซอว์โมเดลต่างๆ การทำอาหารทั้งคาวและหวาน ซึ่งกิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้นนี้ ทำให้เด็กๆได้เรียนรู้วิธีการทำ และสามารถจดจำแล้วนำไปปฏิบัติที่บ้านได้