โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย มุ่งเสริมสร้างเยาวชนให้สมบูรณ์แบบตามแนวทางแห่งความจริง ส่งเสริมการพัฒนาความสามารถและศักยภาพในบรรยากาศแห่งอิสรภาพ ที่รู้จักรับผิดชอบจะได้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีความยุติธรรม และเทิดทูนศักดิ์ศรีของมนุษย์ยิ่งขึ้น
 
 
 
   
 
  (04/03/58)..ในช่วงวันที่ 25-28 มกราคมที่ผ่านมา บาทหลวงมณฑล โรจนสุทัศน์กุล ผู้อำนวยการฯ ไปเยี่ยมและให้กำลังใจแก่ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ไปเข้าค่ายฝึกวิชาทหารรักษาดินแดน เป็นเวลา 5 วัน พร้อมกันนี้ยังเข้ารับชมการฝึกภาคสนามของนักเรียนที่เข้าค่ายฝึกอีกด้วย