โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย มุ่งเสริมสร้างเยาวชนให้สมบูรณ์แบบตามแนวทางแห่งความจริง ส่งเสริมการพัฒนาความสามารถและศักยภาพในบรรยากาศแห่งอิสรภาพ ที่รู้จักรับผิดชอบจะได้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีความยุติธรรม และเทิดทูนศักดิ์ศรีของมนุษย์ยิ่งขึ้น
 
 
 
   
 
  (05/02/58)..โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัยจัดพิธีมิสซาตรีวาร ฉลองนักบุญยอห์น บอสโก เมื่อวันที่ 27 - 29 มกราคม เพื่อระลึกถึงนักบุญยอห์น บอสโก เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักและระลึกคุณพ่อบอสโก บิดาของเยาวชน