โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย มุ่งเสริมสร้างเยาวชนให้สมบูรณ์แบบตามแนวทางแห่งความจริง ส่งเสริมการพัฒนาความสามารถและศักยภาพในบรรยากาศแห่งอิสรภาพ ที่รู้จักรับผิดชอบจะได้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีความยุติธรรม และเทิดทูนศักดิ์ศรีของมนุษย์ยิ่งขึ้น
 
 
 
   
 
  (05/02/58)..หลังจากเสร็จพิธีในช่วงเช้าแล้ว ในตอนเย็นเป็นงานวันครอบครัวสารสิทธิ์ฯ จุดประสงค์ของการจัดงานเพื่อเชิญชวนท่านผู้ปกครองได้มาร่วมสังสรรค์ พูดคุยพร้อมทั้งร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลเรียนดี Top 10 นักเรียนที่ได้รับทุนจากทางสมาคมศิษย์เก่าและนักเรียนที่ได้รับโล่ห์นักเรียนดีเด่น โดยในงานนี้ท่านผู้ปกครองให้เกียรติมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก บรรยากาศภายในงานมีการแสดงของน้องๆอนุบาล และนักเรียนในระดับชั้นต่างๆ มากมาย พร้อมทั้งมีการจับรางวัลหางบัตรเพื่อมอบความสุขให้แก่ท่านผู้ปกครองที่มาร่วมงานในครั้งนี้อีกด้วย