โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย มุ่งเสริมสร้างเยาวชนให้สมบูรณ์แบบตามแนวทางแห่งความจริง ส่งเสริมการพัฒนาความสามารถและศักยภาพในบรรยากาศแห่งอิสรภาพ ที่รู้จักรับผิดชอบจะได้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีความยุติธรรม และเทิดทูนศักดิ์ศรีของมนุษย์ยิ่งขึ้น
 
 
 
   
 
  (05/02/58)..เมื่อวันที่ 30 มกราคมที่ผ่านมา เป็นวันฉลองนักบุญยอห์น บอสโกและวันฉลองอธิการ ในช่วงเช้ามีพิธีมิสซา โดยมีบาทหลวงยะรัตน์ ไชยรา เป็นประธานในพิธีมิสซา เมื่อจบพิธีแล้วมีการมอบกระเช้าแด่คุณพ่ออธิการ พร้อมกันนี้ทางสมาคมศิษย์เก่าครู และผู้ปกครองนักเรียน ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่เรียนดี ประพฤติดี จากนั้นมีพิธีแสดงมุทิตาจิตแด่คุณครูอำไพ สมบูรณ์ศิริและคุณครูไพศาล เลาหะโชติ ซึ่งในปีนี้คุณครูทั้งสองท่านได้เกษียณอายุราชการ พร้อมกันนี้ได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับคุณครูของเรา อีก 11 ท่าน ที่ได้ทำงานครบ 20 ปี