(21/10/58)..ในกิจกรรมวันอาเซียน ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม ที่ผ่านมา จุดประสงค์เพื่อต้องการให้นักเรียนได้เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี พ.ศ.2559 โดยในงานนั้นมีกิจกรรมเสริมความรู้ต่างๆในเรื่องที่เกี่ยวกับภูมิภาคอาเซียน และมีกิจกรรมสร้างความรู้ให้นักเรียนได้ร่วมสนุกอีกมาก