(21/10/58)..โรงเรียนสารสิทธิฯ จัดกิจกรรมชุมนุม ประจำปีการศึกษา 2558 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคมที่ผ่านมา ในการจัดกิจกรรมชุมนุมครั้งนี้ เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้ทักษะการประดิษฐ์ มีความคิดสร้างสรรค์ที่ได้จากการทำชิ้นงานในแต่ละชุมนุม และยังเป็นการฝึกให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์