(21/10/58)..กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ได้จัดกิจกรรมวันภาษาต่างประเทศขึ้น เมื่อวันที่ 21 กันยายนที่ผ่านมา โดยบาทหลวงยะรัตน์  ไชยรา อธิการ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีครั้งนี้ ภายในงานมีกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ในด้านภาษาต่างประเทศให้กับนักเรียนได้เรียนรู้ เสริมสร้างทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ และนักเรียนได้ร่วมเล่นเกมส์ในฐานความรู้ต่างๆ อีกด้วย