(24/09/58)..โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย ได้นำรูปปั้นคุณพ่อบอสโกและนักบุญดอมินิกที่ตั้งอยู่หน้าโรงเรียน ไปบูรณะซ่อมแซมให้สวยงาม โดยในวันที่นำคุณพ่อบอสโกกลับมา ก็มีนักเรียนชั้นม.ปลายได้ร่วมแรงร่วมใจกันนำรูปปั้นคุณพ่อบอสโกไปไว้ที่ตั้ง ด้วยความศรัทธาและสามัคคี นับเป็นภาพบรรยากาศที่อบอุ่น